Dotacja na ocieplenie budynku

Coraz wyższe koszty ogrzewania niedocieplonego budynku powodują, że więcej osób stara się przeprowadzić inwestycje termomodernizacyjne, związanie z ociepleniem budynku oraz wymianą wadliwej instalacji grzewczej. Termomodernizacja służy zmniejszeniu zużycia energii w budynku i tym samym obniżeniu kosztów.

Jak poradzić sobie z kosztami?

Nie zawsze dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi na modernizację budynku. W takiej sytuacji można ubiegać się o dotację. Stare instalacje grzewcze są nie tylko kosztowne w utrocieplanie dachuzymaniu, ale także negatywnie wpływają na środowisko. Na tej podstawie istnieje możliwość, aby termomodernizacja budynków jednorodzinnych została dofinansowana. Program rządowy Czyste Powietrze oferuje dofinansowania na ocieplanie budynków i wymianę szkodliwej instalacji. Do wniosku należy obowiązkowo załączyć audyt energetyczny przygotowany przez specjalistę. Jest wymagany w przypadku pełnej termomodernizacji. Audyt ma wykazać, jakie prace należy wykonać oraz jaki będzie ich koszt.

Kolejnym sposobem na uzyskanie dofinansowania mogą być kredyty na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.  Jest to dofinansowanie unijne, a taki kredyt jest objęty pomocą państwową, co oznacza, że każdy, kto stara się o jego przyznanie, może uzyskać premię termoizolacyjnąwypłacaną po zrealizowaniu inwestycji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia ta otrzymywana jest w postaci umorzenia 25% kredytu. Aby skorzystać z tej formy pomocy, również konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego oraz zastosowanie się do zaleceń, które są w nim zawarte. 

Pieniądze po wykonanej pracy

Niestety koszty termomodernizacji w przypadku dofinansowań są zwracane po jej zakończeniu, więc trzeba je wyłożyć z własnej kieszeni. Jednak jeśli nie stać nas na taką inwestycję sposobem może być kredyt. Pożyczka zostanie wypłacona na dokładne koszty ocieplenia bezpośrednio dla wykonawców zlecenia.